Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2024

Η αλήθεια είναι ανώτερη ή αγάπη;

Κοινοποίηση
Συντάκτης  Μαρ 17, 2021

Η Κυριακή της Ορθοδοξίας είναι από τις λαμπρότερες γιορτές της πίστεώς μας. Γιορτάζουμε την νίκη της αλήθειας κατά του ψεύδους,

της αλήθειας κατά της αίρεσης , γιορτάζουμε την αναστύλωση των εικόνων. Ξεκίνησε  η εικονομαχία  το 726 μ. Χ. όταν Αυτοκράτορας ήταν ο Λέων ο Γ΄ και το τέλος της  επήλθε το 842, αμέσως μετά τον θάνατο του Θεόφιλου, με ενέργειες της χήρας του, Θεοδώρας, που ασκούσε την εξουσία επ’ ονόματι του ανηλίκου Μιχαήλ Γ΄. Ταλαιπωρήθηκε 116 ολόκληρα  χρόνια η Ορθοδοξία από τους αιρετικούς, οι οποίοι θεωρούσαν ειδωλολατρία την προσκύνηση των αγίων εικόνων, αλλά όπως πάντα στο τέλος νικάει η αλήθεια και επεκράτησε μέχρι τις μέρες μας.

Η αλήθεια είναι μια έννοια που απασχόλησε , κατά καιρούς , πολλούς ανθρώπους σε διάφορους τομείς, όπως την τέχνη, την φυσική , τα μαθηματικά και την Ορθόδοξη   πίστη μας. Εκτός  από την αλήθεια όμως υπάρχει και η αγάπη και γεννάται το ερώτημα: η αλήθεια είναι ανώτερη ή η αγάπη.  

Τα  τελευταία χρόνια γίνεται πολύς λόγος για την αγάπη. Αγάπη για τον συνάνθρωπο, αγάπη για τον πλανήτη, αγάπη για τα ζώα, παντού επικρατεί η λέξη αγάπη. Η αγάπη πράγματι είναι σπουδαία, είναι ο ίδιος  ο Θεός, διότι «Ό Θεός αγάπη εστί και ό μένων εν τη αγάπη εν τω Θεώ μένει και ό Θεός εν αύτώ» (Α' Ίωάν. δ' 16). ). Με τον ίδιο ζήλο που εκφράζονται οι άνθρωποι για την αγάπη προς τον συνάνθρωπο, την φύση κ.λ.π. , εκφράζονται  και οι ορθόδοξοι πατέρες και θεολόγοι για την αγάπη προς τους αιρετικούς. Ναι πρέπει να  αγαπάμε τους αιρετικούς. Το ότι αγαπάμε όμως τους αιρετικούς δεν σημαίνει ότι πρέπει να ταυτιστούμε και μ’  αυτούς όσον αφορά τα πιστεύω τους και τα δόγματά τους.  Χάριν της αγάπης έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια μια προσπάθεια ένωσης και συμπόρευσης μεταξύ των Ορθοδόξων και των αιρετικών. Ναι καλή είναι η αγάπη κανείς δεν αντιλέγει , όμως θεωρώ πως πάνω από την αγάπη υπάρχει η αλήθεια της πίστεως η οποία είναι αδιαπραγμάτευτη αξία. Η πυκνή αναφορά της λέξεως  « αλήθεια» στην Αγία Γραφή, στα Ευαγγέλια και στις επιστολές  είναι όχι μόνο εντυπωσιακή , αλλά και υψίστης σπουδαιότητος.  Η Εκκλησία για κανένα λόγο και σε καμιά περίπτωση δεν αδικεί τηναλήθεια για να εξυπηρετήσει  την αγάπη, διότι αποκομμένη από την αλήθεια η αγάπη εκφυλίζεται σε απάτη. Ο άγιος Μάρκος ο Ευγενικός έλεγε:  οὐκ ἐγχωρεῖ συγκατάβασις εἰς τά περί τῆς πίστεως.  Δηλαδή δεν επιτρέπεται συγκατάβαση και οικονομία στα θέματα της πίστης. Στα θέματα της πίστης δεν γίνονται εκπτώσεις , ούτε υποχωρήσεις, διότι τότε η αλήθεια από ολόκληρη που είναι, εμφανίζεται ελλιπής. Πράγματι πρέπει να κυριαρχεί η αγάπη και η ειρήνη στον χώρο της Εκκλησίας , χωρίς να θυσιάζεται ποτέ η αλήθεια. Ναι . Έλεγε ο άγιος Μάρκος ο Ευγενικός « να ενωθούμε, αλλά όχι να υποταγούμε στο πάπα». Η Εκκλησία εύχεται «περί των πάντων ενώσεως», θέλει να γίνουν όλοι Ορθόδοξοι, να βρουν την αλήθεια.  Στην Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου αυτό αναφέρεται με περισσότερες λεπτομέρειες: « Τους πεπλανημένους επανάγαγε και σύναψον τη Αγία Σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία». Η Εκκλησία που εύχεται υπέρ «της των πάντων ενώσεως» , δεν εννοεί ότι πρέπει να ενωθούμε όπως είναι ο κάθε ένας με τα πιστεύω του, έχοντας μέρος της αλήθειας οι παπικοί, ένα μέρος της αλήθειας οι προτεστάντες, κάνοντας κι εμείς οι ορθόδοξοι κάποιες υποχωρήσεις στο όνομα της αγάπης για να μην τους κακοκαρδίσουμε. Αν γίνει έτσι, δίνουμε  μεγαλύτερη σημασία στην αγάπη, από την αλήθεια. Η ισοπέδωση της αλήθειας με την αναγνώριση όλων των αιρέσεων, ως τμημάτων της Μίας αλήθειας, αποτελεί την μεγαλύτερη πλάνη της εποχής μας. Η ένωση των Εκκλησιών είναι ευχής έργον , να γίνουμε όλοι ένα δια της αποδοχής της αληθινής πίστεως. Αυτή είναι η έννοια της των πάντων ενώσεως. Εμάς τους ορθοδόξους δεν μας λείπει τίποτε. Δεν έχουμε τίποτε να ζηλέψουμε  από τους προτεστάντες ή τους παπικούς. Το γνωρίζουμε καλά και το πιστεύουμε ότι η Εκκλησία μας είναι πλήρης.  Έχει Αποστολική διαδοχή. Τα δόγματα, οι κανόνες και   η ιερά παράδοση  θεσπίστηκαν και έγιναν αποδεκτά από τους πατέρες της Εκκλησίας μας στις Ιερές Συνόδους μετά από προσευχή και τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Ο Χριστός εκτός από αγάπη είναι και αλήθεια.  ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή. Ιωαν, 14,6.      Ο Μέγας Αθανάσιος είπε, πως στα θέματα της πίστης δεν ισχύει η δημοκρατία της κοσμικής εξουσίας.  Την αλήθεια είτε την δέχεσαι ολόκληρη όπως είναι είτε δέχεσαι μέρος της αλήθειας . Έτσι όμως δεν θα την έχεις ολόκληρη.  Αυτό, με την αγάπη μπορεί να γίνει. Μπορείς να αγαπάς πολύ, μπορείς να αγαπάς και λίγο δίχως να αλλάζει η αγάπη. Η αλήθεια είναι η πλειοψηφία στα δογματικά θέματα .

 Κυκλοφόρησε μία πληροφορία, ότι το έτος 2025 υπάρχει ενδεχόμενο να εορταστεί το Πάσχα των ορθοδόξων και των παπικών την ίδια ημερομηνία. Με αφορμή αυτήν την είδηση έγραψα αυτά που πρεσβεύουν οι άγιοί μας.  Ένα οικοδόμημα μπορεί να καταρρεύσει αφαιρώντας σιγά – σιγά, ένα – ένα τούβλο. «Το σιγάν αισχρόν και το λέγειν στεφάνων αίτιον» δηλαδή η σιωπή είναι αισχρό πράγμα και ο λόγος αιτία στεφάνων κατά τον άγιο Μάρκο τον Ευγενικό. Θα είμαστε θεατές των γεγονότων ή θα πρέπει να υψώσουμε την φωνή μας και να αντιδράσουμε σε όποια προσπάθεια αλλοίωσης της πίστεώς μας;   Έχουμε ιερά υποχρέωση προς  τους αγίους μας , τους πατέρες μας να διαφυλάξουμε αυτά που μας παρέδωσαν με αγώνες και εμείς με την σειρά μας να τα παραδώσουμε στους απογόνους μας.

 «Οι Προφήται ως είδον, οι Απόστολοι ως εδίδαξαν, η Εκκλησία ως παρέλαβεν, οι ∆ιδάσκαλοι ως εδογμάτισαν, η Οικουμένη ως συμπεφρόνηκεν, η χάρις ως έλαμψεν· η αλήθεια ως αποδέδεικται, το ψεύδος ως απελήλαται, η σοφία ως επαρρησιάσατο, ο Χριστός ως εβράβευσεν· ούτω φρονούμεν, ούτω λαλούμεν, ούτω κηρύσσομεν, Χριστόν τον αληθινόν Θεόν ημών».

Κοινοποίηση
Γιάννης Κοτζάμπασης

Ιεροψάλτης στην Παναγία Σουμελά, καθηγητής βυζαντινής μουσικής, συγγραφέας, μέλος και εκπρόσωπος της ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ στη Βέροια.

Email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  1. Δημοφιλή
  2. Προτεινόμενα

Ημερολόγιο

« July 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31